IATA DGR-KOULUTUS

Kohderyhmä: IATA-DGR
Vaarallisten aineiden lähettäjät, pakkaajat, maakäsittelijät sekä lentorahtihuolitsijat

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia koskeva koulutus on toteutettu ilmailumääräys OPS M1-18:n mukaisesti. Ilmailuviranomainen (Trafi) on hyväksynyt koulutuksen sisällön.