KATEGORIA 12

Kohderyhmä 12: Matkustajien, matkatavaran, rahdin, postin ja tarvikkeiden turvatarkastuksiin osallistuvat henkilöt, heidän esimiehensä sekä henkilöt, jotka osallistuvat turvamenetelmien toimeenpanemiseen