KATEGORIA 3

Kohderyhmä 3: Huolitsijan palveluksessa olevat henkilöt, jotka osallistuvat vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyviin tehtäviin