KATEGORIA 4

Kohderyhmä 4: Huolitsijan palveluksessa olevat henkilöt, jotka osallistuvat rahdin, postin tai tarvikkeiden kuljetukseen liittyviin tehtäviin (lukuun ottamatta vaarallisia aineita)