KATEGORIA 6

Kohderyhmä 6: Kuljetuksen suorittajan ja maahuolintapalvelujen tarjoajan palveluksessa olevat henkilöt, jotka hyväksyvät kuljetukseen vaarallisia aineita