KATEGORIA 7

Kohderyhmä 7: Kuljetuksen suorittajan ja maahuolintapalvelujen tarjoajan palveluksessa olevat henkilöt, jotka hyväksyvät kuljetukseen rahtia, postia tai tarvikkeita (lukuun ottamatta vaarallisia aineita)